BulgarianEnglish
×

Реклама на профил


Реклама на профил се състои от голям обхват от сайтове с над 200 000 посетители на месечна база.

Ние можем да посредничим за поръчки на рекламно място на профили и да ги държим под контрол във времето, така че резултатите да са най-добрите и задоволителни за Вас.

Някои сайтове действат на вертикалните пазари, където публикуването на профил може да е голям плюс. Ние може да управляваме набор от определени профили в уеб директории и сайтове като класифицирани сайтове за реклама, сайтове за запознанства и много други.

Пакети за реклама на профил:

- Пуш Ъп (Push Up) - с избирането на този пакет, ние ще се грижим вашата профилна реклама да бъде на челните позиции в страциата с обяви.
Цени (ДДС включено):
· 1 Ден - 20ЕВРО
· 2 Дни - 30ЕВРО
· 3 Дни - 40ЕВРО
· 4 Дни - 50ЕВРО
· 5 Дни - 60ЕВРО
· 6 Дни - 70ЕВРО
· 7 Дни - 80ЕВРО
· 10 Дни - 90ЕВРО
· 12 Дни - 100ЕВРО
· 15 Дни - 120ЕВРО
· 18 Дни - 130ЕВРО
· 20 Дни - 140ЕВРО
· 25 Дни - 160ЕВРО
· 30 Дни - 180ЕВРО
· 40 Дни - 200ЕВРО
· 45 Дни - 230ЕВРО
· 50 Дни - 250ЕВРО

- Начална страница (Main Page) - с избирането на този пакет, вашата профилна реклама ще бъде в началните страници или още така наречените индекс страници.
Цени (ДДС включено):
· 1 Ден - 20ЕВРО
· 2 Дни - 30ЕВРО
· 3 Дни - 40ЕВРО
· 4 Дни - 50ЕВРО
· 5 Дни - 60ЕВРО
· 6 Дни - 70ЕВРО
· 7 Дни - 80ЕВРО
· 10 Дни - 90ЕВРО
· 12 Дни - 100ЕВРО
· 15 Дни - 120ЕВРО
· 18 Дни - 130ЕВРО
· 20 Дни - 140ЕВРО
· 25 Дни - 160ЕВРО
· 30 Дни - 180ЕВРО
· 40 Дни - 200ЕВРО
· 45 Дни - 230ЕВРО
· 50 Дни - 250ЕВРО

- Допълнителен град (Addition City) - с избирането на този пакет ние ще се погрижим вашата профилна реклама да бъде визуализирана в повече от един град.
Цени (ДДС включено):
· 1 Ден - 20ЕВРО
· 2 Дни - 30ЕВРО
· 3 Дни - 40ЕВРО
· 4 Дни - 50ЕВРО
· 5 Дни - 60ЕВРО
· 6 Дни - 70ЕВРО
· 7 Дни - 80ЕВРО
· 10 Дни - 90ЕВРО
· 12 Дни - 100ЕВРО
· 15 Дни - 120ЕВРО
· 18 Дни - 130ЕВРО
· 20 Дни - 140ЕВРО
· 25 Дни - 160ЕВРО
· 30 Дни - 180ЕВРО
· 40 Дни - 200ЕВРО
· 45 Дни - 230ЕВРО
· 50 Дни - 250ЕВРО